Οδηγίες προς... (πρωτοετείς) ναυτιλλομένους για AEI - TEI

Κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού, μετά και την ανακοίνωση των βάσεων, χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές βρίσκονται σε θέση εκκίνησης.
Το mathsforyou.gr, μαζί με τις ευχές για καλή σταδιοδρομία δίνει και μερικές χρηστικές πληροφορίες στους νεοεισαχθέντες φοιτητές για τις πρώτες μέρες του φοιτητικού βίου.
A. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή
H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή σε ΑΕΙ και διατηρείται μέχρι τη λήψη του πτυχίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

* Αίτηση για εγγραφή.
* Τίτλος απόλυσης: Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης του Ενιαίου Λυκείου στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί του αποφοίτου που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
* Υπεύθυνη δήλωση του N. 12599/86 αρθρ. 8. Ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή της Κύπρου. Σε περίπτωση που ο εισαγόμενος έχει εγγραφεί σε κάποια άλλη Σχολή ή Τμήμα στο παρελθόν, θα πρέπει να προσκομίσει τη διαγραφή του.
* Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εισαγομένου ή πιστοποιητικό γεννήσεως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα.

Η τέχνη της μελέτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, είναι πώς θα μάθουν οι μαθητές τον τρόπο μελέτης, ώστε η προσπάθεια τους να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο τρόπος της μελέτης είναι βασικός παράγοντας για την πρόοδο του μαθητή που συνεχώς αξιολογείται. Οι καλοί βαθμοί δεν εξαρτώνται από το πόσο κάθεται κανείς και μελετά, αλλά από το πώς μελετά.
ΧΩΡΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος αποδεδειγμένα είναι σπουδαίοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της μελέτης κάθε ανθρώπου.
ΧΩΡΟΣ: Καλό είναι ο ίδιος ο μαθητής να επιλέγει το χώρο της μελέτης του που θα είναι ένα ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού του, μακριά από όλους εκείνους που μπορεί να τον ενοχλούν και ιδιαίτερα από τα μικρά παιδιά της οικογενείας.
Στο γραφείο να είναι τακτοποιημένα τα βιβλία και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για το διάβασμα του συγκεκριμένου μαθήματος. Αναμνηστικά, φωτογραφίες, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση και κάθε άσχετο αντικείμενο με το διάβασμα αντικείμενο πρέπει να μην υπάρχουν στο γραφείο την ώρα της μελέτης, όσο κι αν μας αρέσει η νομίζουμε ότι δεν εμποδίζουν τη μελέτη μας. Ο φωτισμός πρέπει να πέφτει από πίσω αριστερά ή από μπροστά και διαγώνια.

Θέματα και λύσεις 77ου Θαλή

Δείτε τα θέματα του διαγωνισμού εδώ:

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων εδώ:

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δομή και στόχος
Στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 2916/2001, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια, και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98 θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Με διάταξη του Συντάγματος, η επαγγελματική και η ειδική εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις σχολές της Ανώτερης Βαθμίδας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η δομή της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Η Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 20 Πανεπιστήμια, σε διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία αποτελούνται από Σχολές, οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε Τμήματα και αυτά σε αντίστοιχους Τομείς.

77ος Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός "Ο Θαλής"

Η διεξαγωγή του 77ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ», θα γίνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα Εξεταστικά Κέντρα το αργότερο στις 08: 30 π.μ.