Πανελλαδικές_2002_Θέμα_3

Σπουδαίος Γερµανός µαθηµατικός εβραϊκής καταγωγής, ο δηµιουργός της µεγαλοφυούς θεωρίας των συνόλων και ιδιαίτερα των απειροσυνόλων. Το 1867 πήρε το διδακτορικό του δίπλωµα στο...