Πανελλαδικές_2004_Θέμα_3

Ελβετός μαθηματικός, γνωστός για την ώθηση που έδωσε στην προβολική γεωμετρία. Πανεπιστημιακές σπουδές στα μαθηματικά βρέθηκε να παρακολουθεί από 12 ετών! Σπούδασε στα διάσημα...