Πανελλαδικές_2006_Θέμα_4

Ο Αρχιμήδης (287-212 π.Χ.) ήταν -χωρίς αμφιβολία- ο μεγαλύτερος μαθηματικός της αρχαιότητας. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ασχολήθηκε με τη μηχανική, την φυσική, την αστρονομία και...