Ποσειδώνιος από την Απάμεια

Eζησε στο διάστημα (135-51 π.Χ.). Στωικός φιλόσοφος, ιδρυτής και διευθυντής της περίφημης σχολής της Ρόδου.
Γύρω στο 105 π.Χ. επιχείρησε μεγάλα ταξίδια στο χώρο της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλατία, Αφρική). Τα ταξίδια αυτά τον οδήγησαν σε μελέτες γεωγραφικών και αστρονομικών θεμάτων, από τις οποίες προέκυψαν τα "Φυσικά" έργα του.
Από το σύνολο των έργων του δεν σώθηκε κανένα, εκτός από μερικούς τίτλους.
Οι σωσμένοι τίτλοι των μαθηματικών έργων του είναι:
o "Περί Μετεώρων" για τα Ουράνια σώματα και φαινόμενα.
o "Περί Ωκεανού και των κατ' αυτόν" (περίπλοες, περίμετρος της Γης και άλλα).
o "Προς Ζήνωνα" (Μάλλον για τα μαθηματικά παράδοξά του).
o "Περί Κόσμου" (για το Σύμπαν).
o "Φυσικοί λόγοι" (θέματα Φυσικής).
o "Περί του Ηλίου μεγέθους".
o "Εξήγησις του Πλάτωνος Τιμαίου".
* Εκτός των τίτλων όμως σώζεται και μία μέτρηση της περιμέτρου της Γης την οποία εκτέλεσε στην Ρόδο, και από την οποία υπολόγισε ότι αυτή έχει την τιμή των 240.000 σταδίων (Κλεομήδης). Αναφέρεται όμως από τον γεωγράφο Στράβωνα ότι η πεποίθησή του ήταν ότι η περίμετρος της γης είναι 180.000 στάδια (ίσως νεώτερη μέτρηση ή νεώτερη επιρροή). Η ακριβής περίμετρος ήταν εκείνη του Ερατοσθένη, των 250.000 σταδίων.
* Το "Περί Μετεώρων" έργο του ήταν ογκώδες και περιείχε όλες τις μέχρι τότε σχετικές γνώσεις. Πιστεύεται ότι συντομογραφία αυτού του έργου (επιτομή) είναι το σωσμένο "Εισαγωγή εις τα Φαινόμενα" του Γεμίνου (περί το 70 π.Χ.).
Το συνολικό έργο του Ποσειδωνίου πάντως είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Το βέβαιο είναι ότι υπήρξε σημαντικός παράγοντας της Στωικής Φιλοσοφίας, ιδρυτής διάσημης σχολής και πολυγραφότατος σοφός με αστρονομικά και γεωγραφικά ενδιαφέροντα. Είναι άγνωστο όμως σε τι βαθμό τα ενδιαφέροντά του αυτά επηρέασαν τα μαθηματικά της εποχής του.